پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی
پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی


Jump to navigation

برای دریافت فایل راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه کلیک کنید

برای دریافت فایل استاندارد بسته های تربیت و یادگیری کلیک کنید

برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی زیر مراجعه نمایید.

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت online یا offline نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی


Jump to navigation


تاریخ ارسال 1397/03/20

برای دریافت فایل راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه کلیک کنید

برای دریافت فایل استاندارد بسته های تربیت و یادگیری کلیک کنید

برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی زیر مراجعه نمایید.

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت online یا offline نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.


بخش اولDownloads-icon


بخش دومDownloads-icon


بخش سومDownloads-icon


بخش چهارمDownloads-icon


جغرافیا 2Downloads-icon


Jump to navigation


تاریخ ارسال 1399/04/03

برای دریافت فایل راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه کلیک کنید

برای دریافت فایل استاندارد بسته های تربیت و یادگیری کلیک کنید

برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی زیر مراجعه نمایید.

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت online یا offline نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.


مقدمهDownloads-icon


بخش اولDownloads-icon


فلسفه (1)Downloads-icon


Jump to navigation


تاریخ ارسال 1399/04/03

برای دریافت فایل راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه کلیک کنید

برای دریافت فایل استاندارد بسته های تربیت و یادگیری کلیک کنید

برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی زیر مراجعه نمایید.

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت online یا offline نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.


عربی، زبان قرآن (2)Downloads-icon


Jump to navigation


تاریخ ارسال 1399/04/08

برای دریافت فایل راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه کلیک کنید

برای دریافت فایل استاندارد بسته های تربیت و یادگیری کلیک کنید

برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی زیر مراجعه نمایید.

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت online یا offline نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.


مقدمهDownloads-icon


بخش اولDownloads-icon


بخش دومDownloads-icon


بخش سومDownloads-icon


بخش چهارمDownloads-icon


بخش پنجمDownloads-icon


بخش ششمDownloads-icon


بخش هفتمDownloads-icon


بخش هشتمDownloads-icon


بخش نهمDownloads-icon


بخش دهمDownloads-icon


بخش یازدهمDownloads-icon


بخش دوازدهمDownloads-icon


دین و زندگی (2)Downloads-icon


Jump to navigation


تاریخ ارسال 1398/04/24

برای دریافت فایل راهنمای عمل برنامه ویژة مدرسه کلیک کنید

برای دریافت فایل استاندارد بسته های تربیت و یادگیری کلیک کنید

برای دسترسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی زیر مراجعه نمایید.

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

تنها مرجع رسمی انتشار فایل کتاب های درسی، وب سایت اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی به نشانی chap.sch.ir می باشد و با وب سایت ها، شرکت ها و موسساتی که بدون دریافت مجوز رسمی از این اداره کل، اقدام به نشر و توزیع فایل های الکترونیکی به صورت online یا offline نمایند برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.


بخش اولDownloads-icon


بخش دومDownloads-icon


بخش سومDownloads-icon


فارسی(2)Downloads-icon

@media (max-width:1008px) {
.noresp {
display: none !important
}
}
.form-control {
width: auto !important;
border-radius: 0px
}
.inner-contentbox {
margin-bottom: 15px !important
}
.alink img {
max-width: 100% !important;
width: auto !important;
height: auto !important
}
.alink h2 {
color: rgb(58, 109, 151);
font-size: 15px;
margin-bottom: 20px
}
.alink h3 {
font-size: 14px;
color: rgb(58, 109, 151);
margin-bottom: 20px
}
.alink p {
line-height: 27px
}
.alink a {
font-size: 15px
}
.shoar {
background: rgb(249, 249, 249) none repeat scroll 0% 0%;
text-align: center;
padding: 30px 10px;
font-weight: bold;
font-size: 23px;
margin-bottom: 20px;
line-height: 32px;
color: rgb(58, 109, 151);
margin-top: 20px
}
.end {
border: 1px solid rgb(220, 222, 181);
background-color: rgb(254, 255, 232);
padding: 10px;
margin: 10px 0px;
line-height: 1.5;
}
.slo {
font-size: 50px;
font-family: yekan;
margin-left: 20px;
}
.slo2 {
font-size: 50px;
font-family: yekan;
position: relative;
top: 33px;
margin-right: 20px;
}
.mytable tr td {
border: 1px solid #ccc;
}
.mytable tr:nth-child(even) {
background: #ED7D31;
color: white
}
.mytable tr:nth-child(even) td {
color: white !important
}
.mytable tr:nth-child(odd) {
background: #FFF
}
.mytable tr:first {
background:#EBFC87
}
.mytable li:nth-child(5n+3) {
font-weight: bold
}
address, blockquote, dd, dl, p, pre, q {
margin-bottom: 1px;
}
.mb-5 {
margin-bottom: 3px !important
}
h4 {
font-size: 14px !important;
font-weight: bold;
color: rgb(58, 109, 151);
}

دانش آموزان و والدین می توانند با دانلود نسخه الکترونیک کتاب درس فارسی 2 یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم ۹۹ – ۱۴۰۰ علاوه بر مطلع شدن از محتویات این کتاب و تغییرات نسبت به سال گذشته ، همیشه و همه جا به محتویات کتاب های درسی دسترسی داشته باشند .

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

برای مشاوره نحوه مطالعه درس فارسی پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم 99 – 1400

برای مشاوره نحوه مطالعه درس فارسی پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم 99 – 1400

بسیاری از والدین و دانش آموزان تمایل دارند علاوه بر نسخه کاغذی هر کتاب ، نسخه الکترونیکی یا PDF آن را نیز در اختیار داشته باشند . لذا وزارت آموزش و پرورش هر ساله علاوه بر انتشار نسخه کاغذی کتاب فارسی 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم ، نسخه PDF آن را نیز به صورت رایگان در پایگاه کتاب های درسی منتشر می کند . 

والدین و دانش آموزان پایه یازدهم رشته علوم انسانی ​متوسطه دوم سال تحصیلی 99 – 1400 برای آگاهی از محتوای کتاب درسی فارسی 2 یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم و آشنایی با بخش های مختلف آن می توانند نسخه pdf آن را در این مقاله دانلود و مطالعه نمایند .

همچنین جهت آمادگی بیشتر دانش آموزان یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم در امتحانات دی ماه و خرداد ماه ، روش های برنامه ریزی تحصیلی و مطالعه دروس را برای دانش آموزان یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم شرح داده و در ادامه این مقاله فایل دانلود کتاب درس فارسی 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم ۹۹ – ۱۴۰۰ به همراه نمونه سوالات این درس ارائه شده است .

جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم با محتوای کتاب درس فارسی 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰ ، فایل pdf این کتاب را در این قسمت ارائه داده ایم . دانش آموزان با کلیک روی لینک زیر می توانند فایل pdf کتاب فارسی 2 را به صورت رایگان دریافت نمایند .

 

 

بیشتر بخوانید: دانلود کتاب های درسی پایه یازدهم انسانی متوسطه دوم

برنامه ریزی درسی و روش صحیح کتاب فارسی 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم ، نقش بسیار پر رنگی در پیشرفت تحصیلی دانش آموز ایفا کرده و می تواند موفقیت در امتحانات و مقاطع تحصیلی بالاتر را تضمین نماید . بنابراین در ادامه سعی کرده ایم به نکات مهم درباره مطالعه کتاب فارسی 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم بپردازیم .

 

  فواصل زمانی کوتاه اما پیوسته
خواندن کتاب فارسی 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم می بایست به صورت پیوسته اما در فواصل زمانی کوتاه باشد چرا که مطالعه دروس به صورت متوالی و بدون استراحت بسیار خسته کننده خواهد بود . بنابراین سعی کنید در فواصل زمانی کوتاه ( حتی 10 دقیقه ) اما به صورت پیوسته درس بخوانید .

 

 استراحت فراموش نشود .

ذهن انسان پس از کار و مطالعه طولانی در بازه های زمانی طولانی مدت و بدون استراحت ، تحت فشار قرار گرفته و دچار استرس می شود . تحقیقات ثابت کرده که در حالت استرس مغز اطلاعات جدید را جذب نکرده و این اطلاعات جدید معمولا به راحتی فراموش می شوند . پس بهتر است به منظور بالا بردن کارایی و یادگیری زمان هایی را برای استراحت در نظر گرفته و کتاب فارسی 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را برای مدت کوتاهی هم که شده به کل کنار بگذارید .

 

 اهمیت وضعیت جسمانی و سلامت

ذهن انسان در حالت آرامش قدرت یادگیری بسیار بالاتری دارد و در حالت هایی مانند خستگی ، عصبانیت و احساسات منفی دیگر ، حواس پرت و شتاب زده عمل می کند . بنابراین هر وقت که در وضعیت روحی یا جسمانی مناسبی نبوده و یا ذهنتان درگیر افکار دیگری است ، سمت یادگیری مباحث جدید کتاب فارسی 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم نروید .

 

  مرور درس ها در همان روز یادگیری

نکات مهم کتاب فارسی 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را که یاد گرفته اید در همان روز مرور کنید و نگذارید مدتی از زمان یادگیری شما بگذرد چرا که خیلی از مباحثی که یاد گرفته اید در حافظه کوتاه مدت شما بوده و با مرور نکردن در همان روز ، به کل از یادتان خواهد رفت . بنابراین با مرور هر درس بلافاصله پس از یادگیری ، نکات مهم هر درس کتاب فارسی 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را در حافظه بلند مدت خود ثبت خواهید کرد .

 

محیطی مناسب درس خواندن

فراهم کردن محلی مخصوص مطالعه که از آرامش ، سکوت و نور کافی برخوردار باشد ، برای بالا بردن قدرت یادگیری بسیار ضروری است . هم چنین قبل از شروع به مطالعه تمام وسایلی را که برای خواندن کتاب فارسی 2 پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم نیاز دارید اعم از کتاب ، دفتر ، ماژیک هایلایت ، جزوات درسی و غیره را در دسترس خود قرار دهید .

 

مطالعه نمونه سوالات امتحانی فارسی پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم

یکی از موثر ترین روش ها برای تثبیت مباحث در ذهن و بیشتر آماده شدن برای امتحانات ، دانلود و مطالعه نمونه سوالات امتحانی سال های گذشته یا مدارس دیگر بوده که می تواند نقاط قوت و ضعف دانش آموز را مشخص کند . به همین دلیل توصیه می کنیم برای دانلود نمونه سوالات امتحان فارسی 2 یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم به مقاله زیر رجوع کنید .

حتما بخوانید: نمونه سوالات امتحان فارسی 2 یازدهم رشته انسانی متوسطه دوم

دانش آموزان یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم جهت تهیه کتاب فارسی 2 خود باید پیش از شروع سال تحصیلی و به صورت اینترنتی با مراجعه به سایت ثبت نام کتاب درسی به نشانی irtextbook.ir و یا irtextbook.com و پس از وارد کردن کد ملی و شماره سریال شناسنامه دانش آموز با پرداخت هزینه اقدام به خرید کتاب درسی نمایند . هر ساله زمان ثبت نام کتب درسی یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم حدودا از تیر ماه آغاز شده و تا اواسط شهریور ادامه دارد که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید .

بیشتر بخوانید: ثبت نام کتاب های درسی

برای اطلاع از جدید ترین اخبار مربوط به مدارس مختلف و دوره تحصیلی دانش آموزان می توانید عضو کانال تلگرام مدارس هیوا شوید . هم چنین کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا می توانند با ارائه خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی شما را در تمامی مراحل تحصیلی دانش آموز راهنمایی نمایند .

در ادامه بخوانید: دانلود کتاب درس ریاضی و آمار 2 پایه یازدهم رشته انسانی

✔️ شما می توانید با مراجعه به این مقاله ، نسخه pdf کتاب درسی فارسی یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم را دانلود نمایید .

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

✔️ خیر . لینک دانلود کتاب درسی فارسی یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم به صورت رایگان در این مقاله قرار داده شده است .

✔️ روش های مختلفی برای خواندن و مطالعه کتاب های درسی یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم وجود دارد که در این مقاله به آن ها اشاره شده است .

برای مشاوره نحوه مطالعه درس فارسی پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم 99 – 1400

برای مشاوره نحوه مطالعه درس فارسی پایه یازدهم رشته علوم انسانی متوسطه دوم 99 – 1400


مقالات منتخب سردبیر

بهترین مدارس ابتدایی و دبیرستان

انتخاب رشته دبیرستان

روش صحیح مطالعه برای دانش آموزان

معرفی رشته های انتخاب رشته پایه نهم

انتخاب رشته پایه نهم

منتخب های خواندنی

کودکان خلاق تحویل جامعه دهید

چرایی بیش فعالی کودکان

نکات مهم در انتخاب مدرسه مناسب

ویژگی های کودکان تیزهوش

چرایی افت تحصیلی

ترک تحصیل و عواقب آن

دسترسی سریع

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099071789 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 30000 ریال ) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره حضوری گروه آموزشی هیوا بهره مند گردید. همچنین می توانید از طریق فرم ارتباط با ما، پیام ها و انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید. سایت مشاوره هیوا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از سازمان سنجش ، دانشگاه آزاد و …. هیچگونه وابستگی ندارد. جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787700-021 تماس حاصل فرمایید.

دانلودها | وبلاگ | اخبار و اطلاعیه ها | هیوامگ | تماس با ما

تمامی حقوق این سایت متعلق به هیوا می باشد ©


دانلود کتاب فارسی 2 پایه یازدهم رشته انسانی متوسطه دوم 99 – 1400Downloads-icon


نام کاربری


رمز عبور


بیاد بسپار


عضویت

فراموشی رمز؟

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

به اطلاع همكاران، صاحب‌نظران و دبیران گرامي مي‌رساند pdf کتاب‌های پایه یازدهم جهت آشنايي با این كتاب‌ها، در دسترس عموم قرار مي‌گيرند.

کتاب های یازدهم رشته تجربی

کتاب های یازدهم رشته ریاضی

کتاب های یازدهم انسانی

کتاب های یازدهم علوم و معارف سلامی

ارسال مطلب به ایمیل دوستاتون:

از نظر شما کنکور 99 نسبت به کنکور سال گذشته چگونه بود؟


pdf کتاب های درسیDownloads-icon

کتاب درس فارسی 2 یازدهم انسانی ۹۹ – ۱۴۰۰ از چند بخش تشکیل شده که دانش آموزا با دانلود نسخه pdf اون می تونن از محتوای کتاب فارسی 2 یازدهم انسانی 99 – 1400 مطلع بشن و هر جایی که باشن نسخه الکترونیکی کتاب فارسی 2 همراهشون باشه .

 برای مشاوره نحوه مطالعه درس فارسی 2 یازدهم انسانی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید:
 

تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از کل کشور
 

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .

هر سال آموزش و پرورش علاوه بر نسخه کاغذی کتاب فارسی 2 یازدهم انسانی نسخه pdf اون رو به صورت رایگان در پایگاه کتاب درسی در اختیار دانش آموزا قرار میده . اینجوری دانش آموزایی که تمایل دارن علاوه بر نسخه چاپی ، نسخه پی دی اف کتاب رو هم داشته باشن می تونن به راحتی اون رو دانلود کنن .

همچنین دانش آموزای پایه یازدهم انسانی 99 – 1400 با دانلود کتاب فارسی 2 یازدهم انسانی می تونن قبل از شروع مدرسه از جزئیات و بخش های مختلف کتاب فارسی 2 آشنا بشن . برای همین تو ادامه این مقاله لینک دانلود کتاب فارسی 2 یازدهم انسانی ۹۹ – ۱۴۰۰ رو گذاشتیم .

 

کتاب فارسی 2 یازدهم انسانی ۹۹ – ۱۴۰۰ از چند بخش تشکیل شده که برای آشنایی بیشتر دانش آموزای یازدهم انسانی با کتاب فارسی 2 ، فایل پی دی اف این کتاب رو در اختیار دانش آموزا قرار دادیم . با کلیک روی لینک زیر می تونین فایل pdf کتاب فارسی 2 99 – 1400 رو دریافت کنین .

 

 

 از اونجایی که فرایند ثبت نام کتاب درسی دانش آموزا به صورت اینترنتی شده با خوندن مقاله زیر می تونین به راحتی درخواست کتاب درسی دانش آموزتون رو ثبت کنین .

 

 

دانش آموزای یازدهم انسانی برای آمادگی بیشتر در امتحانات نوبت اول و دوم خودشون می تونن نمونه وسالات درس فارسی 2 سال های گذشته و یا مدرسه های دیگه رو دانلود کنن و قبل از امتحان ها رو حل کنن . این جو.ری می توننن متوجه بشن که تو کجاهای کتاب تسلط دارن و تو کدوم قسمت ها ضعف دارن در نتیجه عملکرد بهتری هم سر جلسه امتحان می تونن داشته باشن .

به همین دلیل تو مقاله زیر لینک دانلود نمونه سوالای درس فارسی 2 یازدهم انسانی رو با جواب گذاشتیم تا به راحتی اونا رو دانلود و خودتون رو برای حضور تو جلسه امتحان فارسی 2 آماده کنین .

برای مطالعه درس فارسی 2 از اول سال تحصیلی درس به درس پیش برین و تا اونجایی که میشه سعی کنین این درس رو همون روز که بهتون تدریس شد بخونین . اینجوری هنوز مطالبی که معلم یاد داده تو ذهنتونه و سرعت یادگیریتون هم بالاتر میره .

همزمان با مطالعه درس به درس ، خلاصه نویسی مطالب مهم هم برای خودتون تو یک دفتر جداگونه داشته باشین تا موقعی که فرصت زیادی برای مطالعه امتحان فارسی 2 نداشتین سراغ اون خلاصه نویسی ها برین و با خوندن اونا ، همه مطالب درسی براتون یادآوری بشه .

 کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو هم آمادن تا با ارائه خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی شما رو تو تمامی مراحل تحصیلی دانش آموز با توجه به تجربشون راهنمایی کنن . همچنین برای اطلاع از جدید ترین اخبار مربوط به مدارس مختلف و دوره تحصیلی دانش آموزتون می تونین عضو کانال تلگرام مدارس تحصیلیکو بشین .

 

 

 برای مشاوره نحوه مطالعه درس فارسی 2 یازدهم انسانی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید:
 

تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از کل کشور
 

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .


تمامی هموطنان عزیزمان از سراسر ایران می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره و ارتباط با کارشناسان تحصیلیکو از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071789 تماس بگیرند
.

برخی از مخاطبان تحصیلیکو به دلیل مشکلات مخابراتی نمی توانند با شماره های 909 تماس بگیرند و یا به طور کلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ؛ برخی نیز تمایل دارند از بسته های تخفیفی تحصیلیکو استفاده کنند تا هزینه کمتری برای مشاوره پرداخت نمایند . برای این دسته از عزیزان پکیج های مشاوره تحصیلیکو را طراحی کرده ایم که می توانید با خرید آن از هرجای ایران که هستید از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه با کارشناسان تحصیلیکو در ارتباط باشید . برای خرید پکیج های مشاوره تحصیلیکو و استفاده از بسته های تخفیفی کلیک کنید .

در خبرنامه ایمیلی تحصیلیکوهر هفته گزیده ای از مهم ترین اخبار تحصیلی مرتبط با رویداد های مدارس ، کنکور سراسری ، کارشناسی ارشد و دکتری را گردآوری می کنیم و بصورت رایگان برای کاربران سایت ارسال می کنیم . اگر شما هم مایلید از اخبار تحصیلی در طول سال جا نمانید کافیست ایمیل خود را در کارد زیر وارد کنیم تا از همان لحظه عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید .

مرکز مشاوره تحصیلیکو امکانی فراهم کرده تا کاربران سایت بتوانند با عضویت در کانال های اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی  از آخرین اخبار و اطلاعیه های تحصیلی مربوط به حوزه تحصیلی مدنظر خود آگاه شوند . برای این منظور می توانید با کلیک بر روی هر یک از لینک های زیر در کانال مدنظرتان عضو شوید.

کانال مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو                     کانال دکتری تخصصی                      کانال کارشناسی ارشد                    کانال مشاوره کنکور سراسری

کانال دانشگاه های بدون کنکور                      کانال اطلاع رسانی مدارس              

یکی از جداب ترین امکانات رایگان تحصیلیکو برای مخاطبان خود خبرنامه پیامکی است که با عضویت در آن آخرین اخبار رویداد های تحصیلی برای شما پیامک می شود . خبرنامه پیامکی تحصیلیکو در موضوعات مدارس ، کنکور سراسری ، دانشگاه های بدون آزمون ، کارشناسی ارشد و دکتری اطلاع رسانی می کند و برای عضویت در آن کافیست مقطع مربوط به خود را انتخاب کرده و در ادامه شماره تماس خود را ثبت نمایید .

1000000

بازدید کننده تحصیلیکو تاکنون

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

14000

مخاطبان مشاوره تلفنی تحصیلیکو تاکنون

20370

تعداد سوالات سایت تحصیلیکو

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099071789 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور با هزینه هر دقیقه 3000 تومان) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره تلفنی تحصیلیکو بهره مند گردید.

سایت مشاوره تحصیلیکو یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر هیچگونه وابستگی ندارد.

بالا


برای دانلود کتاب فارسی 2 یازدهم انسانی کلیک کنید .Downloads-icon

کتاب های درسی پایه یازدهم انسانی ۹۹ – ۱۴۰۰ هر سال علاوه بر نسخه کاغذی به صورت نسخه پی دی اف هم منتشر میشه که دانش آموزا با دانلود نسخه الکترونیکی کتاب ها علاوه بر مطلع شدن از محتویات اون ها می تونن همیشه و همه جا به کتاب های درسیشون دسترسی داشته باشن .

 برای مشاوره نحوه مطالعه درس های یازدهم رشته انسانی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید:
 

تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از کل کشور
 

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .

هر سال آموزش و پرورش علاوه بر انتشار کتاب درسی یازدهم انسانی به صورت کاغذی فایل الکترونیکی این کتاب ها رو به صورت پی دی اف و کاملا رایگان روی سایت پایگاه کتاب درسی منتشر می کنه . این جوری دانش آموزایی که می خوان علاوه بر نسخه کاغذی کتاب ، نسخه pdf اون رو هم داشته باشن می تونن به راحتی اون رو دانلود کنن .

همچنین از اونجایی که دانش آموزا با دانلود کتاب های درسی یازدهم انسانی 99 – 1400 می تونن با محتوا و جزئیات کتاب های درسیشون زودتر از آغاز سال تحصیلی جدید آشنا بشن و آمادگی خودشون رو برای حضور تو کلاس های درسی بیشتر کنن تو ادامه این مقاله لینک دانلود همه کتاب های درسی پایه یازدهم انسانی ۹۹ – ۱۴۰۰ رو گذاشتیم . پس با ما همراه باشین .

 

کتاب های درسی یازدهم انسانی ۹۹ – ۱۴۰۰​ شامل کتاب نگارش ، فارسی ، دین و زندگی ، عربی و زبان قرآن ، فیزیک ، شیمی ، انسانی ، هندسه ، جغرافیا ، آزمایشگاه علوم تجربی ، کارگاه کارآفرینی و تولید ، تفکر و سواد رسانه ای و زبان میشه که این کتاب ها علاوه بر نسخه کاغذی که تو مدرسه به دانش آموزا ارائه میشه به صورت نسخه pdf هم منتشر میشه . حتی دانش آموزا می تونن نسخه پی دی اف کتاب های درسی یازدهم انسانی رو قبل از شروع سال تحصیلی دانلود کرده و با جزئیات اون آشنا بشن .

با کلیک روی کتاب درسی مد نظر خودتون می تونین به راحتی نسخه پی دی اف اون کتاب رو دانلود کنین .

 

 با توجه به اینکه ثبت نام کتاب درسی یازدهم به صورت اینترنتی انجام میشه اگه جزو کسایی هستین که هنوز درخواست ثبت کتاب درسی رو نهایی نکردین پیشنهاد میدیم مقاله زیر رو بخونین .

 

 

دانش آموزای پایه یازدهم انسانی که دارن خودشون رو برای امتحانات نوبت اول و دوم آماده می کنن برای اینکه آمادگی حضور تو جلسه امتحانشون بیشتر بشه می تونن نمونه سوالات درس های یازدهم انسانی رو دانلود و اونا رو بررسی کنن . اینجوری نقاط ضعف و قوتشون تو هر درس دستشون میاد و می تونن قبل از حضور تو جلسه امتحان اون ها رو برطرف کنن .

 

 برای همین تو مقاله زیر لینک دانلود نمونه سوالات امتحانی کتاب های پایه یازدهم انسانی رو قرار دادیم . با خوندن این مقاله با کلیک روی درس مد نظر خودتون می تونین به راحتی نمونه سوالات درس مد نظر رو دانلود کنین .

کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو هم آمادن تا با ارائه خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی شما رو تو تمامی مراحل تحصیلی دانش آموز با توجه به تجربشون راهنمایی کنن . همچنین برای اطلاع از جدید ترین اخبار مربوط به مدارس مختلف و دوره تحصیلی دانش آموزتون می تونین عضو کانال تلگرام مدارس تحصیلیکو بشین .

 

 

 برای مشاوره نحوه مطالعه درس های یازدهم رشته انسانی

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید:
 

تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از کل کشور
 

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

درصورت عدم دسترسی به تلفن ثابت یا استفاده از کد تخفیف کلیک کنید .


تمامی هموطنان عزیزمان از سراسر ایران می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره و ارتباط با کارشناسان تحصیلیکو از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071789 تماس بگیرند
.

برخی از مخاطبان تحصیلیکو به دلیل مشکلات مخابراتی نمی توانند با شماره های 909 تماس بگیرند و یا به طور کلی به تلفن ثابت دسترسی ندارند ؛ برخی نیز تمایل دارند از بسته های تخفیفی تحصیلیکو استفاده کنند تا هزینه کمتری برای مشاوره پرداخت نمایند . برای این دسته از عزیزان پکیج های مشاوره تحصیلیکو را طراحی کرده ایم که می توانید با خرید آن از هرجای ایران که هستید از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه با کارشناسان تحصیلیکو در ارتباط باشید . برای خرید پکیج های مشاوره تحصیلیکو و استفاده از بسته های تخفیفی کلیک کنید .

در خبرنامه ایمیلی تحصیلیکوهر هفته گزیده ای از مهم ترین اخبار تحصیلی مرتبط با رویداد های مدارس ، کنکور سراسری ، کارشناسی ارشد و دکتری را گردآوری می کنیم و بصورت رایگان برای کاربران سایت ارسال می کنیم . اگر شما هم مایلید از اخبار تحصیلی در طول سال جا نمانید کافیست ایمیل خود را در کارد زیر وارد کنیم تا از همان لحظه عضو خبرنامه ایمیلی ما شوید .

مرکز مشاوره تحصیلیکو امکانی فراهم کرده تا کاربران سایت بتوانند با عضویت در کانال های اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی  از آخرین اخبار و اطلاعیه های تحصیلی مربوط به حوزه تحصیلی مدنظر خود آگاه شوند . برای این منظور می توانید با کلیک بر روی هر یک از لینک های زیر در کانال مدنظرتان عضو شوید.

کانال مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو                     کانال دکتری تخصصی                      کانال کارشناسی ارشد                    کانال مشاوره کنکور سراسری

کانال دانشگاه های بدون کنکور                      کانال اطلاع رسانی مدارس              

یکی از جداب ترین امکانات رایگان تحصیلیکو برای مخاطبان خود خبرنامه پیامکی است که با عضویت در آن آخرین اخبار رویداد های تحصیلی برای شما پیامک می شود . خبرنامه پیامکی تحصیلیکو در موضوعات مدارس ، کنکور سراسری ، دانشگاه های بدون آزمون ، کارشناسی ارشد و دکتری اطلاع رسانی می کند و برای عضویت در آن کافیست مقطع مربوط به خود را انتخاب کرده و در ادامه شماره تماس خود را ثبت نمایید .

1000000

بازدید کننده تحصیلیکو تاکنون

14000

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

مخاطبان مشاوره تلفنی تحصیلیکو تاکنون

20370

تعداد سوالات سایت تحصیلیکو

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما نیاز داشتید می توانید با ایمیل یا شماره تلفن 9099071789 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور با هزینه هر دقیقه 3000 تومان) در ارتباط باشید تا از مزایای مشاوره تلفنی تحصیلیکو بهره مند گردید.

سایت مشاوره تحصیلیکو یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر هیچگونه وابستگی ندارد.

بالا

پی سی کنکور – مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

تلگرام پی سی کنکور

پی سی کنکور : کتب درسی یازدهم چاپ 99-1400 به عنوان منبع درسی دانش آموزان یازدهم و داوطلبان کنکور 1400 می باشد. که در ادامه می توانید با دانلود فایل pdf کتاب های یازدهم 1400 با آخرین نسخه چاپ و نگارش آن ها آشنا بشید.

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

جزوه pdf درس چهارم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها و فعالیت های…

جزوه درس سوم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها و فعالیت های تکمیلی)

تغییرات کتاب زیست دهم برای کنکور 1400 نسبت به 99

هم چنین برای اطلاع از تهیه نسخه چاپی کتب درسی دوازدهم، می توانید مطلب نحوه سفارش کتب درسی 99-1400 را بخوانید.

 

برگرفته از اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جزوه pdf درس چهارم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها و فعالیت های تکمیلی)

جزوه درس سوم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها و فعالیت های تکمیلی)

تغییرات کتاب زیست دهم برای کنکور 1400 نسبت به 99

pdf گام به گام عربی دهم تجربی و ریاضی [حل تمرین ها+ترجمه درس اول تا هفتم]

pdf گام به گام عربی دهم انسانی [حل تمرین ها+ترجمه درس اول تا هشتم]

جزوه درس چهارم فلسفه یازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،تفکر در عبارات و اندیشه)

خیلی عالی بود

سپاس از لطف شما به پی سی کنکور

خیلی ممنون عالی بود

سپاس از لطف شما به پی سی کنکور

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

◉ برنامه امتحان نهایی دی ۹۹ اعلام شد (مشاهده)

◉ منابع کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ تاثیر معدل در کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان برگزاری کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان ثبت نام کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

 

پیشنهاد سردبیر

نحوه برگزاری کنکور 1401 چطوریه؟

تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 + (درس به درس)

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

زمان برگزاری کنکور 1400 (آخرین اخبار تغییر زمان کنکور ۱۴۰۰)

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 تمام رشته ها + فیلم مصاحبه

روش مطالعه ادبیات کنکور نظام جدید + روش مطالعه ادبیات رتبه های برتر

مطالب تصادفی

شرایط استفاده از تک ماده در دوازدهم چیه؟ + تک ماده دهم و…

روش مطالعه فیزیک کنکور98

جزوه pdf درس چهارم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها…

معرفی جامع و کامل رشته ی مهندسی عمران +فیلم

▉ زمان اعلام نتایج کنکور 99

▉ سوالات کنکور تجربی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور انسانی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور ریاضی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور هنر 99 + پاسخ تشریحی

▉ مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 

▶ نحوه برگزاری کنکور 1400

▶ منابع کنکور 1400 تجربی | منابع کنکور 1400 انسانی | منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ بهترین منابع کنکور 1400 تجربی | بهترین منابع کنکور 1400 انسانی | بهترین منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ برنامه ریزی برای کنکور 1400

▶ تاثیر معدل کنکور 1400

▶ بهترین آزمون آزمایشی کنکور 1400

▶ سهمیه های کنکور 1400

* برنامه ریزی کنکور آیدی نوین

▶ ترمیم معدل برای کنکور 1400

سایت کمک آموزشی پی سی کنکور به صورت تخصصی در زمینه کنکور فعالیت می کند و تلاش دارد تا بتواند به عنوان بروزترین مرجع کنکور ایران تازه ترین مطالب را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پی سی کنکور به هیچ گونه موسسه و دسته ای متعلق نمی باشد و هر گونه کپی و رونوشت از مطالب نیر تنها با ذکر لینک فالو و مستقیم به مطلب مورد نظر مجاز می باشد.

 

پست های اخیر

نحوه برگزاری کنکور 1400 (از صفر تا صد – آپدیت شده)

از لایحه حذف سهمیه های کنکور 1400 چه خبر؟ (آپدیت شده)

زمان تکمیل ظرفیت رشته های بدون کنکور 99 + دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت بدون کنکور ۹۹

جزوه pdf درس چهارم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها و فعالیت های تکمیلی)

جزوه درس سوم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها و فعالیت های تکمیلی)

تغییرات کتاب زیست دهم برای کنکور 1400 نسبت به 99

pdf گام به گام عربی دهم تجربی و ریاضی [حل تمرین ها+ترجمه درس اول تا هفتم]

pdf گام به گام عربی دهم انسانی [حل تمرین ها+ترجمه درس اول تا هشتم]


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق یازدهم ریاضی چاپ 99 (ویژه اقلیت های دینی)Downloads-icon


دانلود کتاب دین و زندگی یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب زمین شناسی یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب فیزیک یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب عربی زبان قرآن یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب شیمی یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب انگلیسی یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب آمار و احتمال یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب حسابان یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب هندسه یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب نگارش یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب ادبیات فارسی یازدهم ریاضی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق یازدهم تجربی چاپ 99 (ویژه اقلیت های دینی)Downloads-icon


دانلود کتاب زیست شناسی یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب دین و زندگی یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب انسان و محیط زیست یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب فیزیک یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب زمین شناسی یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب عربی زبان قرآن یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب شیمی یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب زبان انگلیسی یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب ریاضی یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب نگارش یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب ادبیات فارسی یازدهم تجربی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب فلسفه یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق یازدهم تجربی چاپ 99 (ویژه اقلیت های دینی)Downloads-icon


دانلود کتاب روان شناسی یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب دین و زندگی یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب انسان و محیط زیست یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب عربی زبان قرآن یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب کار زبان انگلیسی یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب زبان انگلیسی یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب جامعه شناسی یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب تاریخ یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب جغرافیا یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب ریاضی و آمار یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب نگارش یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon


دانلود کتاب ادبیات فارسی یازدهم انسانی چاپ 99Downloads-icon

پی سی کنکور – مجله جامع و سایت کنکور شامل : اخبار کنکور و دانش آموزی، نکات و مطالب مشاوره ای کنکور، سوالات کنکور، جزوه های درسی و تستی کنکور، آزمون های آزمایشی، برنامه ریزی کنکور، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور و . . .

تلگرام پی سی کنکور

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

پی سی کنکور : در این مطلب برای شما دانش آموزان ،داوطلبان کنکوری و دبیران مدارس فایل pdf کتاب های درسی پایه یازدهم چاپ سال تحصیلی 98 – 99 را برای رشته های ریاضی و تجربی و انسانی آماده کرد ایم،هم چنین مطالعه و بررسی کتاب های درسی می تواند شما را با آخرین ویرایش و تغییرات آشنا کند.

 

جزوه pdf درس چهارم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها و فعالیت های…

جزوه درس سوم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها و فعالیت های تکمیلی)

تغییرات کتاب زیست دهم برای کنکور 1400 نسبت به 99

 

جزوه pdf درس چهارم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها و فعالیت های تکمیلی)

جزوه درس سوم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها و فعالیت های تکمیلی)

تغییرات کتاب زیست دهم برای کنکور 1400 نسبت به 99

pdf گام به گام عربی دهم تجربی و ریاضی [حل تمرین ها+ترجمه درس اول تا هفتم]

pdf گام به گام عربی دهم انسانی [حل تمرین ها+ترجمه درس اول تا هشتم]

جزوه درس چهارم فلسفه یازدهم (سوالات متن + جواب به کار ببندیم،تفکر در عبارات و اندیشه)

سلام من کتابهای تست شیمی وزیست خیلی سبز چاپ ۹۸ رو دارم عوض کنم یا نه؟؟؟

سلام عزیز به نظر ما بروز کنید بهتره بله

سلام ممنون خیلی عالیه

سپاس از همراهی شما با پی سی کنکور

سلام مرسی =) ولی چرا جامعه شناسی رو قرار ندادین؟

سلام آوین خانم گرامی در زمان تنظیم این مطلب هنور کتاب جامعه شناسی منتشر نشده بود در مطلب زیر قرار گرفته و می توانید از آن جا دانلود کنید :https://p30konkor.com/?p=11346

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

◉ برنامه امتحان نهایی دی ۹۹ اعلام شد (مشاهده)

◉ منابع کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ تاثیر معدل در کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان برگزاری کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

◉ زمان ثبت نام کنکور 1400 اعلام شد (مشاهده)

 

پیشنهاد سردبیر

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

نحوه برگزاری کنکور 1401 چطوریه؟

تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 + (درس به درس)

زمان برگزاری کنکور 1400 (آخرین اخبار تغییر زمان کنکور ۱۴۰۰)

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 تمام رشته ها + فیلم مصاحبه

روش مطالعه ادبیات کنکور نظام جدید + روش مطالعه ادبیات رتبه های برتر

مطالب تصادفی

جزوه نگارش دوازدهم (درس 1-6)

دانلود سوالات کنکور هنر 99 با پاسخ تشریحی و کلید (نظام…

جزوه فوق العاده فصل اول زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 1400)

بهترین روش خواندن عربی برای کنکور

▉ زمان اعلام نتایج کنکور 99

▉ سوالات کنکور تجربی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور انسانی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور ریاضی 99 + پاسخ تشریحی

▉ سوالات کنکور هنر 99 + پاسخ تشریحی

▉ مصاحبه با رتبه های برتر کنکور 99 

▶ نحوه برگزاری کنکور 1400

▶ منابع کنکور 1400 تجربی | منابع کنکور 1400 انسانی | منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ بهترین منابع کنکور 1400 تجربی | بهترین منابع کنکور 1400 انسانی | بهترین منابع کنکور 1400 ریاضی

▶ برنامه ریزی برای کنکور 1400

▶ تاثیر معدل کنکور 1400

▶ بهترین آزمون آزمایشی کنکور 1400

▶ سهمیه های کنکور 1400

* برنامه ریزی کنکور آیدی نوین

▶ ترمیم معدل برای کنکور 1400

سایت کمک آموزشی پی سی کنکور به صورت تخصصی در زمینه کنکور فعالیت می کند و تلاش دارد تا بتواند به عنوان بروزترین مرجع کنکور ایران تازه ترین مطالب را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. پی سی کنکور به هیچ گونه موسسه و دسته ای متعلق نمی باشد و هر گونه کپی و رونوشت از مطالب نیر تنها با ذکر لینک فالو و مستقیم به مطلب مورد نظر مجاز می باشد.

 

پست های اخیر

نحوه برگزاری کنکور 1400 (از صفر تا صد – آپدیت شده)

از لایحه حذف سهمیه های کنکور 1400 چه خبر؟ (آپدیت شده)

زمان تکمیل ظرفیت رشته های بدون کنکور 99 + دانلود دفترچه تکمیل ظرفیت بدون کنکور ۹۹

جزوه pdf درس چهارم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها و فعالیت های تکمیلی)

جزوه درس سوم منطق دهم (سوالات متن + جواب تمرین ها و فعالیت های تکمیلی)

تغییرات کتاب زیست دهم برای کنکور 1400 نسبت به 99

pdf گام به گام عربی دهم تجربی و ریاضی [حل تمرین ها+ترجمه درس اول تا هفتم]

pdf گام به گام عربی دهم انسانی [حل تمرین ها+ترجمه درس اول تا هشتم]


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


Downloads-icon


دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق یازدهم ریاضی چاپ 98 (ویژه اقلیت های دینی)Downloads-icon


دانلود کتاب دین و زندگی یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب زمین شناسی یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب فیزیک یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب عربی زبان قرآن یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب شیمی یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب کار زبان خارجی یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب زبان خارجی یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب آمار و احتمال یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب حسابان یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب هندسه یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب نگارش یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب ادبیات فارسی یازدهم ریاضی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق یازدهم تجربی چاپ 98 (ویژه اقلیت های دینی)Downloads-icon


دانلود کتاب زیست شناسی یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب دین و زندگی یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب انسان و محیط زیست یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب فیزیک یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب زمین شناسی یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب عربی زبان قرآن یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب شیمی یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب کار زبان خارجی یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب زبان انگلیسی یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب ریاضی یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب نگارش یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب ادبیات فارسی یازدهم تجربی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب فلسفه یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق یازدهم تجربی چاپ 98 (ویژه اقلیت های دینی)Downloads-icon


دانلود کتاب روان شناسی یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب دین و زندگی یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب علوم و فنون ادبی یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب انسان و محیط زیست یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب عربی زبان قرآن یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب کار زبان خارجی یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب زبان انگلیسی یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب تاریخ یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب جغرافیا یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب ریاضی و آمار یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب نگارش یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon


دانلود کتاب ادبیات فارسی یازدهم انسانی چاپ 98Downloads-icon

سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

تکنیک های بی دقتی در امتحان

برای شرکت در وبینار رایگان مدیریت زمان کلیک کنید!


. . . . . . . . . . . . .

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی


 

برای دریافت فایل‌ها به سایت www.chap.sch.ir مراجعه کنید.

          

 

کلمات کلیدی: دانلود کتاب های درسی | کتاب درسی | کتاب درسی پایه دهم| رشته انسانی | پی دی اف کتاب های درسی 

نظرات شما بسیار ارزشمند هستند. به دیگران کمک کنید تا بیشتر بدانند. نظرات شما توسط کارشناسان بررسی، تایید و پاسخ داده می شوند. اگر ایمیلتان را وارد کنید، پاسخ کارشناسان برای شما ایمیل می شود.

 
آقای farzadkarimi باید به نظرات دانش اموزان رسیدگی شود و بهترین رای ممکن را استفاده کنند

 
خانم امیر بلوچی کتاباش عالی دستتون درد نکنه دوستتون دارم

 
خانم ساریناز سلام خسته نباشید من دیپلم تجربی دارم و میخوام امسال انسانی کنکور بدم کتابای درسی انسانی رو چطور و از کجا باید سفارش بدم؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
کتاب های درسی رو از کتابفروشی های انقلاب میتونین دریافت کنید یا سایت www.irtextbook.com

 
خانم بازدید کننده سایت سلام وقتتون بخیر من امسال میرم دهم انسانی اما کتاباشو ندارم میتونید راهنمایی کنید از کجا می تونم کتابا رو بدست بیارم لطفا جواب بدید این مسئله برام خیلی مهم و جدیه ممنون

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز، برای ثبت سفارش دوره ای و تک جلدی کتاب های درسی از طریق سامانهirtextbook.ir اقدام کنید.

 
خانم خسروانیان سلام وقت بخیرمن الان دیپلم 97 98 دارم درحال حاضر میخوام برا کنکور بخونمچه کتاب های رو باید بخونم همون کتاب های قبلی خودم یاچاپ جدید با تهیه کنملطفا هرچه زودتر پاسخ دهید ممنون

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز میتونید از سایت میم کمک بگیریhttps://mim.educatiom

 
خانم ملیکا فرهادی سلام من رشته علوم انسانی پایه دهم هستمچه کتاب هایی میان تو کنکور؟؟راهنمایی کنید ،لطفا #باتشکر

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام پاسخ سوالات انتخاب رشته رو با مشاهده ویدیوهای این صفحه به دست بیارhttps://mim.education/show/?id=3169

 
آقای علی رضا هادی طلب سوال های داخل متن کل کتاب هارا میخواستم

 
آقای علی رضا هادی طلب آیا کتاب تفکر و سواد در کلاس دهم انسانی کتاب انتخابی است یا نه . کتاب های انتخابی یعنی چه؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز، برای اطلاع از تعداد کتاب های درسی خود به مدرسه مراجعه و یا تماس بگیرید کنید.


 
آقای امیرحسین تیشه کنی همه چاخان میکنند

 
خانم ❤ ملیکا من رشته انسانی رفتم ایا رشته انسانی سخت یا نه بازار کار توش هست یا خیر

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام پاسخ سوالات انتخاب رشته رو با مشاهده ویدیوهای این صفحه به دست بیارhttps://mim.education/show/?id=3169

 
آقای علیرضا صابری سلام وقت بخیر. کسب و کار داخل رشته ی انسانی داخل رشته ی دانشگاه حقوق خوب هست؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام پاسخ سوالات انتخاب رشته رو با مشاهده ویدیوهای این صفحه به دست بیارhttps://mim.education/show/?id=3169

 
خانم ندا سلام. من نمیدونم چ رشته برم بین تجربی و انسانی موندم معدلمم 19/64است. تجربی برام بهتره یا انسانی میشه کمک کنینن. چون واقعا بین این دو تا موندم

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام پاسخ سوالات انتخاب رشته رو با مشاهده ویدیوهای این صفحه به دست بیارhttps://mim.education/show/?id=3169

 
خانم آتنا میخواستم تست برای کنکور بگیرم کلاس دهم انسانی هستم

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز میتونید از سایت میم کمک بگیریhttps://mim.educatiom

 
آقای آرمان کاویی سلام من میخواستم فایل تمام کتاب های درسی دهم انسانی را دانلود کنم اما نمیشه لطفا راهنمایی کنید ممنون.

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز، برای دانلود کتاب های درسی به سایت پایگاه کتاب های درسی مراجعه کنید. لینک :http://chap.sch.ir/

 
خانم بازدید کننده سایت باعرض سلام وخسته نباشید خدمت مدیر محترم بنده امسال میرم دهم در رشته انسانی میخواستم ببینم آیا رشته انسانی واقعا خیلی سخته که از هرکی مثلا میپرسیم میگن خیلی خیلی سختهو آدم یکم استرس میگره ولی من به رشته انسانی واقعا علاقه دارم ایا سطحه کتاب ها زیاده وبالاست؟؟؟؟؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام پاسخ سوالات انتخاب رشته رو با مشاهده ویدیوهای این صفحه به دست بیارhttps://mim.education/show/?id=3169

 
خانم عاطفه دلاوری سلام…من امسال میخوام دهم برم نمیدونم چه رشته ای رو انتخاب کنم معدلم هم 16..هستش من حیلی دوس دارم که رشته کاشت گیاهان دارویی برم ولی یه علاقه ای به عکاسی هم دارم بنظرتون من با معدل 16…چه رشته ای رو میتونم برملطفا راهنماییم کنیدباتشکر

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام پاسخ سوالات انتخاب رشته رو با مشاهده ویدیوهای این صفحه به دست بیارhttps://mim.education/show/?id=3169

 
آقای مسلم سلام برای من فایل کتاب دانلود نمیشه

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز، برای دانلود کتاب های درسی به پایگاه کتاب های درسی مراجعه کنید. لینک: http://chap.sch.ir/

 
خانم پدرام وفایی سلام من به کامپیوتر علاقه داشتم رفتم فنی حرفه ای پر شده بود الان میخام برم شاخه نظری بین انسانی و ریاضی شک دارم از این طرف میگن ریاضی سخت تره خاستم برم انسانی از اون طرفم میگن حفظیاتت باید عالی باشه موندم کمک کنید

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
هر دو رشته سختی های خودشون رو دارن در صورتی که شغل مورد علاقه ات رو بشناسی میتونی روی مهارت هات بیشتر کار کنی و رشته ات رو درست انتخاب کنی

 
خانم کیمیا سلام من الان یازدهم هستم ورشته ای تصویرسازی میخونم ولی دوست دارم کنکورانسانی بدم ورشته ای خودم روادامه ندم آیا من میتونم همچین کاری روبکنم یعنی کنکورانسانی بدم لطفا راهنماییم کنید

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
دوست عزیزم از مشاور سایت میم کمک بگیرhttps://mim.education

 
آقای مهدی امیری سلام اول بگم که من معدلم 19.93هستش و همه رو اولویت الف آوردم میخوام جراح مغز و اعصاب بشم خانوادم میگن که اول ریاًضی بخون پایه ی ریاضیت رو قوی کن سال بعد امتحان بده واسه تغیر رشته و تجربی بخون از یک طرف هم بوکسور خوبی هستم که چنتا مدال هم آورده ام و ازش درامد هم کسب کرده ام نمی دونم چکار کنم تو مدرسه هم جا رزرو کردم که جا داشته باشم چکار کنم

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
دوست عزیزم با مشاور صحبت کن مشاورهای تحصیلی میتونن کمکت کنن مسیرت رو پیدا کنی

 
خانم مهدیه رحیمی سلام من ببن رشته معارف و انسانی نمیدونم کدومو انتخاب کنم من میخام دراینده معلم شم واینو میدونم که هر رشته ای برم میتونم برای دانشگاه. فرهنگیان ازمون بدم وبه دلیل مذهبی بودن خودم دوست دارم برم معارف میشه راهنماییم کنین

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
دوست عزیزم شما جواب خودت رو دادی دوست داری رشته معارف رو انتخاب کنی و از این طریق به شغل مورد علاقه ات هم میرسی. پس چه چیزی شما رو سردرگم کرده؟

 
خانم محدثه طالعی درود،رشته تجربی-ریاضی با الویت الف و انسانی را با الویت ب آوردم.. به مشاوره شما نیاز دارم تا بتونم تصمیم عاقلانه ای بگیرملازم به ذکر هست که میخواستم برم انسانی و بیزنس بخونم،، اما مردد شدم

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیزلینک زیر رو در مرورگرت جستجو کن و از ویدیوهای انتخاب رشته به جواب سوالت برسhttps://mim.education/show/?id=3169

 
خانم نگین شهروسوند سلام خسته نباشید .من معدلم ۱۹/۸۰وبا توجه به مطلب که گذاشتید نمره تمام دروس تخصصی انسانیم ۲۰.خیلی هم علاقه دارم به انسانی .همه رشته هارو الف شدم .الان میخام انسانی بخونم به نظرتون به تربیت دبیری ادبیات میرسم؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
آدم ها به هر هدفی که برای به دست آوردنش تلاش کنن میرسن

 
خانم بازدیدکننده سایت وای من همه رشته هارو الف اوردم و نمیدونم چ رشته ای برم لطفا راهنماییم کنین

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیزلینک زیر رو در مرورگرت جستجو کن و از ویدیوهای انتخاب رشته به جواب سوالت برسhttps://mim.education/show/?id=3169

 
خانم هانیا قریشی سلام ببخشید من می خوام در اینده نویسنده شوم چه کاری باید کنم؟؟؟؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
خانم قریشی برای انتخاب مسیر تحصیلیت میتونی از مشاور سایت میم کمک بگیریhttps://mim.education/show/?id=3169

 
خانم نورسا راد سلام…وقتتون بخیرو خدا قوت که اینقدر زحمت میکشیدمن امروز ترازم اومده و اولویت برام ریاضی اومده…درصورتی که من می خوام انسانی بخونم ولی انسانی و تجربی برام ب اومده و ریاضی الف اوردم…حالا واقعا نمیدونم چیکار کنم…چون دیوونگیه که الف داشته باشی و بخوای ب درس بخونی…واقعا این وسط گیر کردم…نمیدونموچیکار کنم…لطفا راهنماییم کنید…ممنون

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
دوست عزیزم لینک زیر رو در مرورگر قرار بده و وارد سایت میم بشو اونجا در مورد انتخاب رشته کلی ویدیو هست که راهنماییت می کنهhttps://mim.education/show/?id=3169

 
خانم فرناز حاج عظیمان سلام دوستان من رشته ام انسانی بوده و از انتخابم راضی بودم چون به درسهای رشته های دیگه علاقه نداشتم اما باید بگم رشته های دانشگاهی انسانی اصلن بازار کار خوبی نداره حتی رشته ی حقوق و روانشناسی اگه دنبال رشته ی دانشگاهی هستید که کار کنید و پول خوبی توش باشه رشته ی تجربی و انتخاب کنید من عاشق رشته ی ادبیات بودم اما پدر و مادرم گفتن رشته ای بخون که بازارکار خوبی داشته باشه با صلاح دید مشاورم علوم تربیتی خوندم اما بازم نتونستم کار خوبی گیر بیارم الانم دارم میخونم دوباره کنکور بدم برم دنبال علاقه ام سی و دو سالمه و مربی مهدکودک هستم

 
خانم زینب مروجی سلام خسته نباشید ببخشید من امسال انتخاب رشته دارم ومیخواهم بروم رشته انسانی میخواستم بدونم بازار کار ودرامد خوبی برای خانم ها در حقوق هست

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
دوست عزیزم لینک زیر رو در مرورگر قرار بده و وارد سایت میم بشو اونجا در مورد انتخاب رشته کلی ویدیو هست که راهنماییت می کنهhttps://mim.education/show/?id=3169

 
آقای مهدی با سلام و خسته نباشید ببخشید من میخوام در اینده فوتبالیست بشم و تربیت بدنی بخونم ولی نمیدونم ایا انسانی راه خوبیه برای این امر؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
دوست عزیزم لینک زیر رو در مرورگر قرار بده و وارد سایت میم بشو اونجا در مورد انتخاب رشته کلی ویدیو هست که راهنماییت می کنهhttps://mim.education/show/?id=3169

 
خانم محدثه وایییی من نمیدونم چه رشته ای برم و هیچ سر رشته ای ندارم از هیچ کدومشونانسانی و معارف و تجربیم میتونم برم ولی موندم کدومو برملطفا راهنماییم کنیدد

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
دوست عزیزممتوجه نگرانی ات هستیم ولی تنها شخصی میتونه راهنمای تو باشه که با روحیاتت آشنایی داشته باشه و از وضعیت تحصیلی و علاقه مندی هات هم آگاه باشهاز خانواده ات بخواه امکان مشاوره با یک مشاور تحصیلی رو برات فراهم کنن

 
خانم غزل فلاحپور سلام.من میخوام انتخاب رشته کنم.واقعا بین رشته تجربی و انسانی شک دارم.خودم بیشتر تمایل به انسانی دارم….ولی میترسم از پسش بر نیام.لطفا راهنماییم کنید

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام در فرم هدایت تحصیلیتون چه رشته ای مجاز شدید؟اگر حفظیاتتون بهتره انسانی ترس نداره

 
خانم ساجده طهماسب پور سلام میخواستم بگم وقتی بچه ها سوالی دارن شاید اونا سوالای ما هم باشه ،پس لطفا همون جاجواب سوالا رو بدین هی ننویسین بامشاور سایت مشورت کنین٬ ممنون

 
آقای علی فرهادی من از انگلیسی می ترسم که یاد نمیگرم باید چه کار کنم علاقم هست انسانی

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیزم با مشاور سایت میم مشورت کنلینک مشاوره:http://ffo.ir/moshavere-mim

 
خانم هانیه آرمان فرد من اصلا نمیدونم چی برم دیوونه شدم

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیزم با مشاور سایت میم مشورت کنلینک مشاوره:http://ffo.ir/moshavere-mim

 
خانم بارانا کیانی با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز من میخواستم رشته انسانی بخونم وبعدا حقوق بخونم ایا رشته حقوق بازار کار داره لطفا جواب بدید

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیزم با مشاور سایت میم مشورت کنلینک مشاوره:http://ffo.ir/moshavere-mim

 
خانم شیدا من میخوام وارد رشته انسانی بشم و روانشناسی بخونم نمرم باید چند باشه و درساش چجورین

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیزم با مشاور سایت میم مشورت کنلینک مشاوره:http://ffo.ir/moshavere-mim

 
خانم فریده رضایی سلام من دهم انسانی هستم میخواستم بپرسم باید معدل های دهم و یازدهم و دوازدهمم چطوری باشه تا یکی از بهترین شغل ها رو بیارم باید چیکار کنم؟مشاغل خوب انسانی چی هست؟آیا درآمد خوبی در آینده داره؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیزم با مشاور سایت میم مشورت کنلینک مشاوره:http://ffo.ir/moshavere-mim

 
خانم فاطمه نریمانی عالی بود ونکات بسیار خوبی را دارد

 
خانم شیدا سلام خسته نباشید من میخوام دبیر شم ولی بین خوندن رشته انسانی و ریاضی موندم کودوم رشته برای تربیت معلم بهتره؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیزم با مشاور سایت میم مشورت کنلینک مشاوره:http://ffo.ir/moshavere-mim

 
آقای امیر سلام ببخشید من رشتم انسانیه ایا میتونم وکالت قبول شم لطفا راهنمایی کنید ممنون

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیزم با مشاور سایت میم مشورت کنلینک مشاوره:http://ffo.ir/moshavere-mim

 
خانم مهدیه علیپور سلام و خسته نباشید.ببخشید من میخوام وارد رشته انسانی بشم و روانشناسی بخونم نمرم باید چجور باشه و چه درسایی رو خوب بخونم تا موفق شم؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز برای دریافت پاسختون از مشاوره سایت به کانال @ERnohom مراجعه کنید

 
خانم فرهاد خباز سلام من میخوام وارد رشته انسانی بشم اگر فارسیمو کم بیارم که قطعا کم بیارم اما همه رو عالی بدم آیا میتونم وارد رشته افسری بشم؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز برای دریافت پاسختون از مشاوره سایت به کانال @ernohom مراجعه کنید


 
خانم ایدافراهانی عالی

 
آقای مهدی صیادی سلام من دارم رشته انسانی میخوانم رتبه چند بیارم تا در معلمی قبول بشم

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز برای دریافت پاسختون از مشاوره سایت به کانال @ernohom مراجعه کنید

 
آقای مهدی رحمانی خیلی مفید اما برا سال 98 -99 من کتتب میخاستم ک کتاباش مال سال پیشه

 
خانم سوسن گودرزوند چگینی من میخوام کتاب دهم را سفارش بدم . چکار کنم؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز باید به سایت های فروش کتاب یا خود کتاب فروشی ها مراجعه کنید


 
خانم زهرا شمسی بسیار عالی بود

 
آقای آرسام طوطونجي سلام من ميخوام رشته انساني بخونم بايد رتبه جند بيارم تا بتونم قضاوت قبول شم

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز برای دریافت پاسختون از مشاوره سایت به کانال @ernohom مراجعه کنید

 
خانم ستایش رحمانی با سلام و خسته نباشید .من میخوام رشته انسانی برم باید رتبه هم چند بیاد تا برم ازانس هواپیمایی بخونم

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز برای دریافت پاسختون از مشاوره سایت به کانال @ernohom مراجعه کنید

 
آقای مهدی یار به نظر من واقعا عالی وجای خسته نباشید داره


 
خانم نفس نیکی عالی بود


 
آقای ملاحسنی مفید و عالی

 
خانم محمدی امین سلام خسته نباشین من می خوام برم انسانی معلم زبان باید داخل کنکور که برای زبان امتحان میدم چند هزار شم

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز برای دریافت پاسختون از مشاور سایت میتونید به کانال @ernohom مراجعه کنید


 
خانم ندرلویی خوب

 
آقای بازدید کننده سایت با سلام ،من میخام رشته انسانی برم ،میخام دبیر (معلم)بشم ،باید تو کنکور چند هزار بیارم

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز برای مشاوره جهت پاسخ به سوال شما میتوانید به کانال تلگرامی ما به نشانی @ERnohom مراجعه فرمایید.

 
خانم فاطمه صاحی باسلام من رشته ام انسانی بعد میخوام برم وکالت آیا خوبه یانه اصلو بازار کار است

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز برای مشاوره جهت پاسخ به سوال شما میتوانید به کانال تلگرامی ما به نشانی @ERnohom مراجعه فرمایید.

 
خانم بازدید کننده سایت سلام خسته نباشید.ببخشید من میخواستم وارد رشته انسانی بشم وروانشناسی بالینی بخونم خواستم ببینم بازار کار هست یانه.ممنون میشم اگر بهم کمک کنید.

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز برای مشاوره جهت پاسخ به سوال شما میتوانید به کانال تلگرامی ما به نشانی @ERnohom مراجعه فرمایید.


 
خانم بازدید کننده سایت خوب

 
خانم مهین گلنارکار سلام و خداقوت عرض می کنم خدمت اعضا و مسئولان سرزمین تیزهوش ها.من میخوام وارد رشته انسانی بشم خیلی به رشته ی قضاوت علاقه دارم ایا میتونم با تلاش زیاد به این رشته دست پیدا کنم؟وایا خانم میتواند قاضی شود؟؟ ممنون میشم اگه جوابمو بدین…

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز برای مشاوره جهت پاسخ به سوال شما میتوانید به کانال تلگرامی ما به نشانی @ERnohom مراجعه فرمایید.


 
خانم درویشی عالی


 
آقای منجزی عالی دستتون درد نکنه


 
خانم مریم خوبه


پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
با تشکر از شما


 
خانم طراوت اوجاقی عااالی

 
آقای حسین محبی به نظرم اگر رایگان دراختیار بگذارند خوبه معلمان و دانش اموزان همیشه به این مسایل نیاز دارند وزارت خانه بایستی تامین کند

همین حالا عضو شوید!

قبلاً عضو بوده‌اید؟ وارد شوید!


در شبکه های اجتماعی دنبالمان کنید:

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیزلند می باشد. Copyright © 2015 – 2020 tizland.ir

طراحی قالب سایت : مبناتک هیوا


Downloads-iconDownloads-icon

پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی
پی دی اف کتاب ادبیات یازدهم انسانی
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *